TransForum

 

TransForum heeft in de periode 2005-2010 gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw. Samen met ondernemers, overheidsmedewerkers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en kenniswerkers zijn tientallen duurzame innovaties in de praktijk gebracht. En al die innovaties hebben gemeenschappelijk dat de landbouw weer wordt verbonden met zijn stedelijke omgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om professionele zorgverlening door boeren, diervriendelijke kippenstallen waarvan de eieren drie sterren krijgen van de Dierenbescherming, een agropark waarin glastuinbouw gebruik maakt van restwarmte en CO2 van industrie in de buurt. Alle voorbeelden vindt u hier .

Deze innovaties laten duidelijk zien dat de Nederlandse landbouwsector een duurzame toekomst heeft. Dan moeten we wel samen de schouders eronder zetten en blijven innoveren. De richting daarvoor is in het TransForumprogramma aangegeven: metropolitane landbouw. De uitdaging voor de betrokken partijen is ook helder:

1. voor Ondernemers: durf om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om productieprocessen tegen het licht te houden en waar nodig opnieuw te ontwerpen. Dat vraagt om samenwerking over de grenzen van de eigen bedrijfstak of zelfs sector heen.

2. voor Overheden: investeren in het faciliteren van innovaties. Niet door zelf aan het roer te gaan staan, maar juist anderen in de gelegenheid te stellen om te vernieuwen en van gemaakte fouten te leren.

3. voor Kennisinstellingen: helpen om praktijkproblemen op te lossen die zich aandienen bij het ontwikkelen van duurzame innovaties. Dat kan door kenniswerkers te belonen voor het meewerken aan maatschappelijk belangrijke innovaties.

4. voor Maatschappelijke groepen: bezwaren of ongerustheid vertalen naar ontwerpeisen waar ondernemers en anderen mee aan de slag kunnen. En vervolgens mee helpen om de gewenste verandering tot stand te brengen.

Meer hierover leest u in de publicatie Groeien naar een Duurzame Agro-Sector - de resultaten van zes jaar TransForum.

Video's

metropolitanelandbouw
  • TransForum Video's
  • TransForum Video's
  • TransForum Video's
  • TransForum Video's

Algemene Informatie

Metropolitane landbouw

Metropolitan Agriculture Brochure - English Version HR
De essentie van metropolitane landbouw is dat de verstedelijkte omgeving juist enorme kansen biedt voor een duurzamere ontwikkeling van de landbouw. Maar ook dat de landbouw onmisbaar is voor een duurzamere ontwikkeling van de stedelijke gebieden. Door de interactie tussen landbouw en stedelijke omgeving ontstaan nieuwe verbindingen. Deze zijn inspiratiebron voor innovaties, zijn winstgevend, respecteren het milieu en verbeteren het welzijn van mens en dier.